Biuletyn Informacji Publicznej                                           BIP XIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi                                            im. płk. L. Lisa - Kuli w Warszawie

Aktualne przetargi:Sprzedaż i dostawa energii cieplnej dla XIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. płk. L.Lisa-Kuli w Warszawie, ul. Oszmiańska 23/25

Informujemy o organizowanym przetargu na sprzedaż i dostawę energii cieplnej, SIWZ wraz z załącznikami oraz terminem składania ofert znajduje się na stronie www.dbfotargowek.plInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ofertę najkorzystniejszą złożyła Yeolia Energia Warszawa Spółka Akcyjna ul. Puławska 2 , 02-566 Warszawa
Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom postawionym w ustawie Prawo Zamówień Publicznych oraz SIWZ.