Biuletyn Informacji Publicznej                                           BIP XIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi                                            im. płk. L. Lisa - Kuli w Warszawie

Organy Szkoły:

Dyrektor Szkoły,
Rada Pedagogiczna,
Rada Rodziców,
Samorząd Uczniowski,

Zadania Organów określa Statut Szkoły


Liceum działa w systemie klasowo-lekcyjnym.

Liceum liczy 17 oddziałów.