Biuletyn Informacji Publicznej                                           BIP XIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi                                            im. płk. L. Lisa - Kuli w Warszawie

Organem prowadzącym XIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. płk. L. Lisa-Kuli w Warszawie jest Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.

Szkoła działa w oparciu o Ustawę o Systemie Oświaty (Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty z późniejszymi zmianami) i Kartę Nauczyciela.

Nadzór Pedagogiczny nad szkołą sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.