Biuletyn Informacji Publicznej                                           BIP XIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi                                            im. płk. L. Lisa - Kuli w Warszawie

Majątek będący własnością Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy:

  • budynek przy ul. Oszmiańskiej 23/25,
  • środki trwałe,
  • księgozbiór Biblioteki Szkolnej.