Biuletyn Informacji Publicznej                                           BIP XIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi                                            im. płk. L. Lisa - Kuli w Warszawie


Osoba starająca się o wgląd do ewidencji i rejestrów składa w sekretariacie podanie do dyrektora szkoły.

Dyrektor udziela odpowiedzi w terminie zgodnym z zachowaniem trybu i terminów zgodnych
z kodeksem postępowania administracyjnego.